Indahnya Perkahwinan Saidatina Fatimah r.h.m & Saidina Ali r.a.

Fatimah adalah puteri Rasulullah saw. Rasulullah saw sangat sayang kepadanya, kerana di samping seorang wanita yang zuhud dari kehidupan duniawi, ia juga sebagai ibu kepada Hasan & Husin yang merupakan buah hati Rasulullah saw.
Ketika usia Fatimah telah meningkat dewasa, Rasulullah saw merasa sedih melihatnya. Baginda merasa hiba kerana Fatimah tidak lagi mempunyai ibu yang dapat menguruskan tentang perkahwinannya.
Setelah itu turunlah Jibril as & ia berkata: Wahai Muhammad saw, Allah telah memberi salam kepadamu & berfirman: “Janganlah engkau berduka & bersedih hati kerana Fatimah, sebab Aku lebih mencintainya berbanding kecintaanmu kepadanya, maka serahkanlah urusan perkahwinannya kepadaKu. Aku akan mengahwinkannya dengan orang yang juga Aku cintai.”
Lalu Rasulullah saw bersujud, sebagai bukti tanda bersyukur terhadap Allah swt.
Kemudian turunlah Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, setiap malaikat itu membawa tempat yang tertutup, & setiap malaikat tadi diiringi oleh seribu malaikat. Mereka meletakkan tempat-tempat itu di hadapan Rasulullah saw, kemudian Rasulullah saw bertanya: Apakah yang engkau bawa ini Jibril?
Jibril menjawab: Allah swt berfirman: “Sesungguhnya aku telah menikahkan Fatimah dengan Ali, dan ini adalah pakaian syurga & buah-buahan, Aku pakaikan ia dengan pakaian ini.”
Kemudian Rasulullah saw sujud & berkata: Wahai Jibril, sesungguhnya Fatimah redha dengan apa yang aku redha, aku lebih suka seandainya hadiah-hadiah tersebut diberikan di akhirat saja, tidak di dunia ini.
Rasulullah saw bertanya: Wahai Jibril, bagaimana halnya dengan perkahwinan Fatimah dilangit tersebut? Jibril menjawab: Wahai Muhammad, bahawasanya Allah swt memerintahkan agar pintu-pintu syurga dibuka & pintu-pintu neraka ditutup. Kemudian Allah swt menghias Arsy, Kursi, pokok thuba & Sidratul Muntaha. Lalu Allah swt memerintahkan kepada pelayan-pelayan syurga supaya mendirikan khemah-khemah disetiap istana, & pada tiap-tiap kamar didirikan singgahsana-singgahsana, kemudian mereka duduk pada jamuan pengantin Fatimah.
Allah swt memerintahkan pula kepada Malaikat Muqarrabin, Ruhaniyyin, Karubiyyin untuk berkumpul di bawah pokok thuba. Kemudian Allah swt mendatangkan angin nyaman di dalam syurga tersebut. Maka berguguranlah buah-buahan alkafor, misik dan anbar ke atas para malaikat. Kemudian Allah swt menyuruh kepada burung-burung di syurga agar menyanyi, maka bernyanyilah burung-burung itu, sedangkan para bidadari menaburkan perhiasan & permata ke atas mereka.
Setelah itu Allah swt berkhutbah, memuji diriNya & berfirman: “Sesungguhnya Aku telah mengahwinkan ratu seluruh wanita dengan Ali bin Thalib. Dan Allah swt berkata kepada Jibril: “Wahai Jibril engkaulah sebagai wakil daripada Ali bin Abi Thalib, & Aku sebagai wakil rasulKu Muhammad.” Allah swt mengahwinkannya, & aku menerimanya, sebagai wakil daripada Ali bin Abi Thalib. Itulah aqad nikahnya yang terjadi dilangit. Maka laksanakanlah pernikahannya kembali dibumi.
Kemudian Rasulullah saw memberitahukan hal tersebut kepada Ali, juga kepada Fatimah puteri baginda. Dan baginda mengumpulkan semua sahabatnya di dalam masjid. Jibril as turun & berkata ertinya: Sesungguhnya Allah swt menyuruh Ali bin Abi Thalib membacakan khutbah nikahnya sendiri.
Rasulullah saw menyuruh Ali supaya membaca khutbah nikahnya sendiri. Maka Ali pun berkhutbah: Segala puji bagi Allah Yang Maha Esa di dalam keagungan & kesempurnaan, yang telah menciptakan manusia & telah membahagi-bahagikan tingkatan makhluknya, yang tidak serupa dengan sesuatu & tidak ada yang serupa dengannya. Dialah yang telah menciptakan hamba-hambaNya di dalam beberapa negeri, diberinya ilham kepada mereka agar dapat mengucapkan tasbih & pujian kepadaNya. Maka mereka pun mengucapkan tasbih dan menyucikanNya. Dialah Allah yang tiada tuhan selain Dia. Ia menyuruh hamba-hambaNya supaya nikah, maka mereka pun menerimanya.
Segala puji bagi Allah atas semua nikmat kurniaNya. Aku bersaksi bahawa tidak ada tuhan selain Allah, suatu kesaksian yang akan sampai kepadaNya & akan diredhai, & akan menyelamatkan orang yang mengucapkannya pada hari setiap orang lari daripada saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya dari sahabatnya & daripada anaknya.
Semoga selawat & salam dari Allah swt untuk Muhammad saw An-Nabiyyil Ummi yang telah dipilih & diredhaiNya sebagai penerima wahyu daripadaNya. Dan semoga rahmat Allah swt berlimpah ke atas keluarga, sahabat & pencintanya.
Pernikahan itu adalah dengan apa yang ditetapkan & diizinkan Allah. Saya sebagai hamba Allah & putera hambaNya, yang ingin keredhaanNya, melamar sebaik-baik wanita di alam semesta, saya berikan mahar untuknya sebanyak empat ratus dirham dengan tunai, apakah baginda Rasulullah saw kahwinkan saya dengannya wahai Rasul al-Amin?
Maka menjawablah Rasulullah saw: Aku kahwinkan Fatimah denganmu wahai Ali, & Allah pun telah mengahwinkanmu, meredhaimu & memilihmu. Ali menjawab: Saya terima daripada Allah swt & daripadamu wahai Rasulullah saw.
Ketika Fatimah mendengar bahawa mas kahwinnya adalah dirham, ia lalu berkata: Wahai ayahandaku, bahawasanya, semua anak perempuan orang-orang lain memakai mas kahwin dengan dirham & dinar, maka apakah bezanya antara orang-orang lain itu denganku? Aku meminta agar mas kahwinku berupa syafaat bagi orang-orang yang maksiat di antara umatmu.
Kemudian turunlah Jibril as ketika itu juga, sambil membawa sutera yang bertuliskan: “Allah menjadikan mas kahwin Fatimah puteri Muhammad saw berupa syafaat bagi orang-orang yang berdosa di antara umatnya.” Peristiwa perkahwinan Fatimah & Ali ini terjadi pada hari Jumaat.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s